Loading...
Hjem| Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

1.Generelt

Takk for at du besøker denne nettsiden. Disse generelle salgsvilkårene ("Tjenestevilkårene") gjelder for alle kjøp av produkter på denne nettsiden.

 

Dette nettstedet drives av dette merket. Begrepene "vi", "oss" og "vår" når de brukes i disse tjenestevilkårene betyr dette merket og dets datterselskaper, divisjoner, filialer, tilknyttede selskaper eller selskaper under felles eierskap eller kontroll av dette merket.

 

Begrepene "deg" og "din" når de brukes i disse tjenestevilkårene betyr enhver person som kjøper produkter på/gjennom dette nettstedet.

 

Dette nettstedet og dets innhold er utelukkende ment for personlig og ikke-kommersiell bruk av deg. Enhver bruk av dette nettstedet eller dets innhold annet enn for personlige og ikke-kommersielle formål er forbudt.

 

2. Styrende bestemmelser

Kjøp av produkter på denne nettsiden er underlagt alle gjeldende lover og forskrifter og disse vilkårene for bruk. Du godtar, uten begrensning eller kvalifikasjoner, disse vilkårene for bruk, som utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og oss, når det første av følgende inntreffer:

 

(a) du bestiller varer via denne nettsiden;

 

(b) du betaler for de bestilte varene;

 

(c) du har mottatt levering av hele eller deler av de bestilte varene; eller

 

(d) du på annen måte har samtykket til disse vilkårene for bruk.

 

Hvis du ikke er enig, vennligst gå ut av denne nettsiden.

 

Disse tjenestevilkårene kan endres av oss fra tid til annen uten spesifikk varsel til deg. De siste tjenestevilkårene vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør alltid gjennomgå disse tjenestevilkårene før du bruker nettstedet for å sikre at du har en nåværende forståelse av tjenestevilkårene som du har tillatelse til å få tilgang til dette nettstedet. Hvis du ikke får tilgang til vilkårene for bruk via Internett, kan vi gi en kopi av de nyeste vilkårene for bruk via e-post på forespørsel.

 

3.Hele avtalen

Disse tjenestevilkårene (sammen med våre retningslinjer for personvern og bruksvilkår, som er uttrykkelig innlemmet her ved referanse og kan nås på denne nettsiden) inneholder hele forståelsen mellom deg og oss med hensyn til bruk av denne nettsiden og ingen representasjon, uttalelse , muntlig eller skriftlig tilskyndelse, som ikke er inneholdt her, skal binde enhver part i denne avtalen. Ingen ytterligere eller andre vilkår eller betingelser vil være bindende for oss med mindre det er spesifikt skriftlig avtalt med en offisiell i våre virksomheter. Ingen annen representant har fullmakt til å frafalle, endre, endre eller legge til vilkårene i dette. Før du bruker dette nettstedet, vennligst les gjennom alle disse dokumentene nøye.

 

4.Priser

Prisene for produktene som vises på nettstedet er inkludert merverdiavgift (mva). Når du legger et produkt i handlekurven din, vil momsen som gjelder i landet hvor produktene sendes til, bli lagt til kjøpesummen.

 

Prisene som vises på nettstedet kan endres. Vi forbeholder oss retten til å endre priser til enhver tid og uten varsel. Prisene som vises på nettstedet til enhver tid er kun gyldige i det øyeblikket.

 

Selv om nettstedet er sammensatt med omhu, kan det forekomme at prisinformasjonen på nettstedet inneholder feil. Vi er ikke bundet av tilbudet vårt, og vi forbeholder oss retten til å kansellere kjøpet i tilfelle stavefeil, priser eller andre feil i informasjonen på nettstedet.

 

5. Vår rett til å nekte bestilling og kansellere kjøp

Vi forbeholder oss retten til, uansett årsak, å avvise enhver bestilling eller kansellere ethvert kjøp. Noen av situasjonene vi kan gjøre det i er:

 

(a) produktet(e) er (er) ikke tilgjengelig og/eller ikke på lager;

 

(b) vi har grunn til å tro at du kjøper for videresalg (du er en forhandler og ikke en vanlig forbruker);

 

(c) faktureringsinformasjonen din ikke er korrekt eller ikke verifiserbar;

 

(d) betalingen din ikke er bekreftet/autorisert av vår automatiske betalingsbekreftelsestjeneste;

 

(e) den viste prisen på produktet(e) var feil; eller

 

(f) vi kunne ikke levere på adressen du har oppgitt

 

6. Ansvarsbegrensning

Vi skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for indirekte, tilfeldige eller følgeskader av noe slag, enten for brudd på noen garanti eller på annen måte. Under ingen omstendigheter skal vårt samlede ansvar overfor deg som oppstår under eller på noen måte relatert til din kjøpsordre, transaksjonen som skal inngås i henhold til den eller disse tjenestevilkårene, overstige det totale beløpet du har betalt for produktene du har kjøpt. For å unngå tvil skal ingenting her begrense vårt ansvar for dødsfall eller personskade som oppstår som følge av dets uaktsomhet eller for uredelig uriktig fremstilling.

 

7. Tilbakekalling

Du vil samarbeide fullt ut med oss og vil gi all rimelig hjelp i tilfelle vi tilbakekaller et eller flere produkter. Du skal varsle oss umiddelbart hvis du vet eller mistenker at det er en mulighet for at produkter kan bli eller må bli gjenstand for tilbakekalling.

 

8. Immaterielle rettigheter

Produktlogoen, alle produktnavn, alle sideoverskrifter, all tilpasset grafikk, alle knappeikoner, alle varemerker, tjenestemerker og logoer som vises på denne nettsiden, med mindre annet er angitt, er tjenestemerker, varemerker (enten registrert eller ikke) og/eller handelskjole av dette merket ("merkene"). Alle andre varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, servicemerker og/eller varemerker som er nevnt, vist, sitert eller på annen måte angitt på nettstedet, tilhører deres respektive eiere. Du er ikke autorisert til å vise eller bruke merkene på noen måte uten vår skriftlige forhåndstillatelse. Du er ikke autorisert til å vise eller bruke varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, servicemerker og/eller varemerker fra andre eiere uten skriftlig forhåndstillatelse fra slike eiere.

 

Du skal ikke tukle, endre, forringe eller på annen måte endre noen av merkene på produktene. Vi beholder alle immaterielle rettigheter til produktene, og du forplikter deg til at du ikke skal gjøre noe som kan skade, forringe eller på annen måte skade dette merkets eierskap til og/eller verdien av slike immaterielle rettigheter. Bruk eller misbruk av merkene eller andre varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer, servicemerker og/eller varemerker eller annet materiale som finnes her, med unntak av det som er tillatt her, er uttrykkelig forbudt.

 

9. Ansvarsfraskrivelse kampanjer

(a) Eventuelle bestillinger plassert før eller etter rabattperioden skal ikke dra nytte av rabatten;

 

(b) En rabatt kan ikke brukes i kombinasjon med noen annen rabatt;

 

(c) Vi forbeholder oss retten til å avslutte enhver rabatt når som helst;

 

(d) Vi forbeholder oss retten til å forlenge rabatter for en hvilken som helst periode;

 

(e) Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice.

 

10. Tittel på produkter

Tittelen til alle produkter som er bestilt via denne nettsiden skal overføres til deg når vi mottar full betaling.